بایگانی

Posts Tagged ‘مصاحبه’

وقتی می خواهیم با رسانه ها مصاحبه کنیم

چند سال پیش، بعد از یکی از مصاحبه هایم با یکی از خبرگزاری ها، تعدادی از دوستانم در خبرنامه‌ها طی تماس‌های تلفنی متعدد از من ‌پرسيدند كه براي داشتن يك مصاحبه موفق با رسانه‌ها، چه نكاتي را بايد مدنظر داشته باشيم. فكر كردم كه اين سوال را در مطلبی تحت عنوان «وقتی می خواهیم با رسانه ها مصاحبه کنیم»  پاسخ دهم.