بایگانی

Posts Tagged ‘فولکلور اینترنتی’

شايعه چيست؟

شايعات پديده‌‌هايي اجتماعي و مرموزند. گفته يا نوشته‌هايي هستند بي پايه و اساس، بي دليل و مدرك و تركيبي از چيزهايي كه هم حقيقت دارند و هم ندارند، اين روايات به سرعت و به صورت سينه به سينه بين مردم (يا يك جامعه‌ي معين) پخش مي‌شوند. چند سال ‍پيش مطلبی نوشتم تحت همین عنوان که «شایعه چیست؟»  که بسیار مورد توجه قرار گرفت.