بایگانی

Posts Tagged ‘اندیشه’

آينده در دست نوجوانان و جوانان سريع و حرفه ای

در همین دنیای امروز و نه در دنیای فردا یا فرداهای دیگر و دور، من بر این عقیده‌ام که گرداب گسترده گیتی خیلی سریعتر از آنچه فکرش را بکنیم، گسترش خواهد یافت و اینبار این جوانان و به خصوص نوجوانان خواهند بود که بیشترین نیروهای کاری و حرفه‌ای را در سازمانها شکل خواهند داد. ‌ چرا؟ به علت اینکه این نیروها دسترسی سریع و حرفه‌ای به اطلاعات، دانش و انگیزه‌ی کافی برای درک سریع و حرفه‌ای **مفاهیم** را خواهند داشت. «آينده در دست نوجوانان و جوانان سريع و حرفه‌ای» عنوان مطلبی است که چند سال پیش نوشتم. پيشتر دهم در این خصوص نوشته بودم که «در اين گرداب گسترده گيتي چگونه مي توان موفق شد؟»