بایگانی

Archive for the ‘روايتی از آموزش’ Category

هیچکس نمی‌داند چقدر مي‌داند …

هيچکس نمی‌داند و نمی‌تواند بداند و تشخيص بدهد که چقدر می‌داند مگر زمانی که قرار باشد دانسته هايش را به ديگران آموزش بدهد. هميشه سعی می‌کنم در انتهای سمينارهایم اين را هم به خودم يادآوری کنم و هم به مخاطبينم اين آگاهی را بدهم که در عصر کنونی به واقع هيچکس نمی‌تواند ادعا کند که در کاری که به آن مشغول است متخصص است. هيچکس نمی‌تواند در عصر کنونی ادعا کند که می‌داند. ما همه و همه و هميشه، دانشجو هستيم. هر روز و هر ساعت عمر افرادی  چون ما، به مطالعه، پژوهش و بررسی می‌گذرد. چقدر لذت بخش است بودن، بودن و ماندن در حال مطالعه.

دسته‌ها:روايتی از آموزش برچسب‌ها: ,